სტატისტიკა

მეტი, ვიდრე რიცხვები

12

მიმდინარე პროექტი

129

დასრულებული პროექტი/კონტრაქტი

65

ლოიალური მომხმარებელი

მიმდინარეობს რუკის ჩატვირთვა