სტატისტიკა

მეტი, ვიდრე რიცხვები

6

მიმდინარე პროექტი

102

დასრულებული პროექტი/კონტრაქტი

60

ლოიალური მომხმარებელი

მიმდინარეობს რუკის ჩატვირთვა