საზოგადოებრივი მაუწყებელი

- აკუსტიკური კვლევითი სამუშაოები
- 3D აკუსტიკური მოდელირება
- ხმის იზოლაციის პროექტირება
- ვიბროაკუსტიკური გაანგარიშებები

პროექტის აღწერა

- აკუსტიკური კვლევითი სამუშაოები
- 3D აკუსტიკური მოდელირება
- ხმის იზოლაციის პროექტირება
- ვიბროაკუსტიკური გაანგარიშებები

მსგავსი პროექტები

ყველა