საზოგადოებრივი მაუწყებელი

- აკუსტიკური კვლევითი სამუშაოები
- 3D აკუსტიკური მოდელირება
- ხმის იზოლაციის პროექტირება
- ვიბროაკუსტიკური გაანგარიშებები

Project Description

- აკუსტიკური კვლევითი სამუშაოები
- 3D აკუსტიკური მოდელირება
- ხმის იზოლაციის პროექტირება
- ვიბროაკუსტიკური გაანგარიშებები

Similar Projects

All