სსიპ თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

სამხატვრო აკადემიის საპროექტო გუნდთან ერთად შევიმუშავეთ დარბაზის აკუსტიკური დიზაინი, არქიტექტურასთან ინტეგრაციაში. აკუსტიკური მოდელირება მომზადდა პროგრამაში Odeon Autidorium. გარდა დარბაზის აკუსტიკისა, შემუშავდა სასცენო გახმოვანების და განათების პროექტი, რომელიც თანხვედრაში მოდის აკუსტიკური გაანგარიშებებთან. ასევე დავაპროექტეთ სასცენო მექანიზაციის და კონსტრუქციების ნაწილი.

პროექტის აღწერა

- დარბაზის აკუსტიკის პროექტირება
- სასცენო გახმოვანების პროექტირება
- სასცენო განათების პროექტირება
- სასცენო მექანიზაციის და კონსტრუქციების პროექტირება

მსგავსი პროექტები

ყველა