სსიპ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

შემუშავებული არქიტექტურული პროექტის და ინტერიერის დიზაინის გათვალისწინებით, ჩავატარეთ აკუსტიკური სამუშაოები, სადაც გამოვიყენეთ შვედური ბრენდი Ecophon-ის მასალები: ჭერში Solo ტიპის პანელები, ხოლო უკანა კედელი მთლიანად შეიმოსა ხმის შთანმთქმელი ნაჭრის ზადეპირის მქონე აკუსტიკური პანელებით.

პროექტის აღწერა

- აკუსტიკური კონსულტაციები
- აკუსტიკური სამუშაოები

მსგავსი პროექტები

ყველა