სსიპ ახალციხის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში საპროექტო სამუშაოები შესრულდა შემდეგი მიმართულებით:
  • სასცენო გახმოვანების პროექტირება
  • სასცენო განათების პროექტირება
  • სასცენო მექანიზაციის და კონსტრუქციების პროექტირება

პროექტის აღწერა

- სასცენო გახმოვანების პროექტირება
- სასცენო განათების პროექტირება
- სასცენო მექანიზაციის და კონსტრუქციების პროექტირება

მსგავსი პროექტები

ყველა