გაგუას კლინიკა

სამშობიარო დაწესებულებაში არაერთი სივრცეა, სადაც მნიშვნელოვანია ხმაურის კონტროლი რამოდენიმე მიზნით:

  • სამედიცინო პერსონალის შრომის ნაყოფიერება, მათთვის ეფექტური გარემოს შექმნა და ამ გზით მათი მოტივაცია;
  • პაციენტების და მათ შორის მომავალი დედების კეთილგანწყობის ამაღლება;
  • ახალშობილთათვის პირველი აკუსტიკური შთაბეჭდილების შექმნა;
თითოეული ზემოთ აღნიშნული მიმართულება და ამ მიმართულებით ხაზგასმული აკუსტიკური ეფექტები დადგენილია არაერთი კვლევით და ინტერვიუებით.

პროექტში გამოყენებულ იქნა შვედური კომპანია Ecophon-ის აკუსტიკური მასალები, რომელიც გარდა აკუსტიკური პარამეტრებისა, აკმაყოფილებს აუცილებელ ხანძარმედეგობის, ნესტგამძლეობის და ჰიგიენურ მოთხოვნებს.

პროექტის აღწერა

- აკუსტიკური კონსულტაციები
- აკუსტიკური მასალების მიწოდება

მსგავსი პროექტები

ყველა