ბინებს შორის ხმის იზოლაცია

back

Acoustic Measurements

Acoustic Measurements

Acoustic Design & Simulations

Acoustic Design

Acoustic & Sound Insulation Works

Acoustic & Sound Insulation Works

Sound, Light & Stage Systems

Sound, Light & Stage Systems
ბინებს შორის ხმის იზოლაციაში გავრცელებული მოთხოვნა არის კედლის ხმის იზოლაცია, რომელიც ყოფს ორ მომიჯნავე ბინას. ასევე აქტუალურია იატაკის ხმის იზოლაცია, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ზედა მეზობლიდან ჩამოსულ ნაბიჯების ხმას, იატაკზე რაიმე მყარი საგნის დავარდნის ხმას, ავეჯის გადაადგილებისას წარმოქმნის სტრუქტურულ ხმაურს და ა.შ. და როდესაც ქვედა მეზობელი ხვდება, რომ ზედა მეზობელი არ აპირებს ამ პრობლემის მოგვარებაზე ფიქრს, მას ეძებს გამოსავალს ჭერის იზოლაციაში. ბუნებრივია, ესეც ერთერთი ფორმაა.

გარდა ზემოთ აღწერილი ხმის იზოლაციის სტანდარტული ვარიაციებისა, რომელიც ხშირად გვხვდება მრავალსართულიან საცხოვრებელ ბინებში, ყურადსაღებია შემდეგი საკვანძო პრობლემები:
  1. ბინაში შემოსასვლელი მთავარი კარი
  2. ბინასა და ლიფტის შახტას შორის დამაკავშირებელი კედელი
  3. საკომუნიკაციო შახტა და გამწოვი სისტემა
  4. ფასადის ხმის იზოლაცია