სსიპ #64 საჯარო სკოლა

საგანმანათლებლო პროცესების დროს ორი უმთავრესი სენსორია ყურადსაღები, ეს არის ყური და თვალი. საკლასო ოთახის აკუსტიკაზე არაერთი პროფესიული რეკომენდაცია და სტანდარტი არსებობს, რომლითაც ხელმძღვანელობენ განვითარებულ ქვეყნებში. თუმცა ინტეგრირებული საკლასო ოთახებისთვის კიდევ უფრო მკაცია აკუსტიკური პარამეტრები და მოთხოვნები, რადგან ასეთ სივრცეებში განათლებას ღებულობენ სმენადაქვეითებული ბავშვები. მათთვის მაღალი საუბრის გარჩევადობა და დაბალი რევერბერაციის დრო (ექოები) ათმაგად მნიშვნელოვანია. სწორედ ასეთი საკლასო ოთახი შეიქმნა #64-ე საჯარო სკოლაში, რომელიც განხორციელდა სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს, ნორვეგიის სახელმწიფოს და ასოციაცია MAC Georgia-ს ჩართულობთ და მხარდაჭერით.

აღნიშნულ პროექტში გამოყენებულ იქნა შვედური კომპანია Ecophon-ის აკუსტიკური მასალები. აკუსტიკური ტექნოლოგია მოიცავს:
  • შეკიდული აკუსტიკური ჭერი;
  • კედლის აკუსტიკური პანელები;

Project Description

- აკუსტიკური აზომვები
- აკუსტიკური მოდელირება
- აკუსტიკური სამუშაოები

Similar Projects

All