საქართველოს ეროვნული არქივი

კინო დარბაზის აკუსტიკაში უპირველესი მნიშვნელობა ენიჭება ხმის იზოლაციას, ხოლო შემდეგ შიდა აკუსტიკას. არქიტექტურული პროექტის გათვალისწინებით, აკუსტიკაში გამოვიყენეთ დანიური ბრენდი Troldtekt-ის კედლის პანელები, რომელიც გამოირჩევა ხის განსხვავებული ფაქტურითა და ტექსტურით (Wood Wool), ხოლო ჭერში გამოვიყენეთ შვედური ბრენდი Ecophon-ის შეკიდული აკუსტიკური სისტემა.

Project Description

- აკუსტიკური კონსულტაციები
- ხმის საიზოლაციო სამუშაოები
- აკუსტიკური სამუშაოები

Similar Projects

All