იუსტიციის სახლი

სატელეფონო ცენტრის აკუსტიკური სამუშაოების დაგეგმვამდე, უპირველესად ჩატარდა ხმაურის კვლევითი სამუშაოები, რომლის საფუძველზეც ჩატარდა აკუსტიკური გაანგარიშებები და შემუშავდა აკუსტიკური დიზაინი პროგრამაში Odeon Auditorium. აკუსტიკური სამუშაოებისას გამოყენებულ იქნა შვედური კომპანია Ecophon-ის აკუსტიკური მასალები. არსებული დიზაინის გათვალისწინებით ჭერში გამოვიყენეთ აკუსტიკური Solo ტიპის პანელები. ასევე, კედლის აკუსიტკური პანელები და რაც მთავარია, არსებული მაგიდების ბარიერები მოპირკეთდა აკუსტიკური პანელებით.

Project Description

- აკუსტიკური კონსულტაციები
- აკუსტიკური დიზაინი
- აკუსტიკური სამუშაოები

Similar Projects

All