გურჯაანი, სფ. ბაკურციხე

აღნიშნული პროექტისთვის გამოყენებულ იქნა შვედური კომპანია Ecophon-ის აკუსტიკური ტექნოლოგიები, კერძოდ:
  • ჭერის წინა ნაწილში, რომელიც ესაზღვრებოდა სცენას, გამოყენებულ იქნა Gamma სერიის აკუსტიკური პანელები, რომლებიც გამოირჩევა შთანთქმის და არეკვლის ბალანსით. მისი დატვირთვა იყო ბგერის დიფუზია;
  • ჭერის უკანა ნაწილში გამოყენებულ იქნა Alpha სერიის აკუსტიკური პანელები, რომლებიც გამოირჩევა შთანთქმის მაღალი კლასიფიკაციით;
  • გვერდითა და უკანა კედლებზე თანაბრად გადანაწილდა ხმის შთანმთქმელი პანელები, რომელთა შორის დაშორებებით მიღწეულ იქნა არეკვლის და შთანთქმის ბალანსი დარბაზის კედლის მთელს ფართობზე;
აღნიშნული პროექტი განხორციელდა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით.

Project Description

- აკუსტიკური პროექტირება
- აკუსტიკური სამუშაოები

Similar Projects

All