სტატისტიკა

ზოგადი სტატისტიკა ჩვენი კომპანიის შესახებ

10

მიმდინარე პროექტი

80

დასრულებული პროექტი/კონტრაქტი

47

ლოიალური მომხმარებელი