სტატისტიკა

ზოგადი სტატისტიკა ჩვენი კომპანიის შესახებ

9

მიმდინარე პროექტი

89

დასრულებული პროექტი/კონტრაქტი

55

ლოიალური მომხმარებელი