სტატისტიკა

ზოგადი სტატისტიკა ჩვენი კომპანიის შესახებ

11

მიმდინარე პროექტი

83

დასრულებული პროექტი/კონტრაქტი

51

ლოიალური მომხმარებელი